مرکز تخصصی آموزش و پرورش نوجوانان و جوانان اتیسم

مؤسسه باور واقع در ساختمان خانه امید دو انجمن اتیسم ایران از تاریخ 1400/01/15 با کسب مجوز رسمی از سازمان فنی حرفه ای کشور به شماره ثبت 37410 فعالیت خود را در حوزه های مهارت ارتباطی، مهارت زندگی و حرفه آموزی آغاز و برنامه های خود را برای نوجوانان بالای 9 سال طیف خفیف طرح ریزی کرده است.

فعالیت های گروه باور در بخش های: کلاس های خانه امید نوجوانان و بزرگسالان، کلاس های آماده به اشتغال (باور شاپ)، اردو های چمدون، اردوهای باورانه، کلاس های مهارت ارتباطی آنلاین (باور آنلاین) و کارگاه های هنری ورزشی و حرفه آموزی تقسیم شده است.

اهداف:

  • توانمند کردن نوجوانان در حیطه مهارت های ارتباطی
  • توانمند کردن نوجوانان در حیطه مهارت های زندگی
  • کمک به نوجوانان جهت حرفه آموزی و رسیدن به استقلال و اشتغال
  • کمک به نوجوانان جهت شناخت استعدادهایشان
  • بهبود و تقویت شرایط روحی، روانی و جسمانی نوجوانان و جوانان

کلاس های مؤسسه باور:

گروه سنی 9 تا 14 سال

مشاوره والدین

گروه سنی 14 سال به بالا

کارگاه ها

چمدون

بازی درمانی

کلاس های آنلاین

رویداد ها