تربیت مربی همکار

چرا این دوره ؟

باتوجه به نیاز آموزش مهارت های ارتباطی اجتماعی به افراد طیف اتیسم و آموزش نیروی کارآمد در این زمینه مجموعه باور تصمیم گرفت تا مربیانی را پرورش دهد تا با فراگیری اطلاعات لازم و پایه به ارائه خدمت به نوجوانان طیف اتیسم بپردازند.

سال 1401

مزیت گذراندن این دوره:

این دوره علاوه بر اموزش تئوری شامل دوره عملی به مدت ۴۰ ساعت و دوره تدریس و آموزش به نوجوانان به مدت ۳۰ ساعت بود . مجموعه باور اعتقاد دارد که یادگیری مبانی لازم به مربیان نمیتواند تنها به اموزش تئوری محدود شود به همین دلیل افرادی که در این دوره شرکت کردند ملزم به گذراندن دوره کارورزی، حضور در کلاس ها جهت اشنایی با نوجوانان وکسب تجربه عملی هستند علاوه بر این پس از گذراندن این دوره خود می توانند به صورت ازمایشی با نظارت مربیان مهارت ارتباطی اجتماعی مجموعه به اموزش بپردازند و در صورت “تایید” از طرف مربیان و اساتید دوره زیر نظر مجموعه شروع به فعالیت کنند.

سال 1402

سومین دوره تربین مربی همکار اتیسم در آذر و دی ماه استارت خورد.
در واقع اولین دوره در سال ۱۴۰۰ دومین دوره در سال ۱۴۰۱ و سومین دوره در سال ۱۴۰۲ با هدف ایجاد زمینه تجربه عملی برای کسانی که علاقه مند به فعالیت در حوزه اتیسم بودند و تحصیلات مرتبط داشتند فراهم کردیم.