نوجوانان اتیسم 9 تا 14 سال

آموزش به نوجوانان دارای اختلال اتیسم طیف خفیف در مؤسسه باور تحت عنوان مدرسه باور برگزار می شود. و ویژه گروه سنی 9 تا 14 سالی که توانایی گفتار و درک تقریباً خوب را دارند، طرح ریزی شده  است .

مدرسه باور با ایده شیرین کردن یادگیری برای نوجوانان که هم شامل یادگیری مباحث درسی مصوب است و هم مهارت های شناختی و اجتماعی شروع به فعالیت کرده است.
مهارت ها مانند ابزاری هستند که حضورشان در کوله پشتی هایمان مهم، ضروری و راهگشاست .

ما در نظر داریم مهارت های زندگی مانند: شناخت و کنترل احساسات، تصمیم گیری، شناخت خود و توانایی ها، محافظت از حریم خود، عزت نفس، مرتبط شدن با نیازهای خود، کشف کردن، شناخت احساسات، همدلی و خودآگاهی، حل مسئله، تفکر نقاد و … را برای این سنین از طریق بازی گروهی، نمایش خلاق، کاردستی، نقاشی و روش های خلاقانه دیگر آموزش بدهیم.

بنابراین کلاس ها را بر مبنای هوش متعادل طرح ریزی کردیم: هوش معنوی، هوش خلاق، هوش هیجانی، هوش شناختی، هوش جسمی، هوش اقتصادی و …، که باعث می شود بچه ها با خلاقیت به محیط پیرامونشان بیندیشند، بین اندیشه های مختلف ارتباط برقرار کنند، احساس همدلی بیشتری با سایر آدم ها داشته باشند، از زوایای مختلف به یک موضوع نگاه کنند، حل مسائل روزمره را بیاموزند و ریسک پذیر باشند.

💡چقدر حواسمان هست کودکانمان در کوله پشتی هایشان حداقل یکی دو تا از این مهارت ها را داشته باشند؟ کودکانی که احساسات خودشان را بلد هستند، همدلی با خود و دیگران انجام می دهند و به توانایی های خود آگاه هستند، آیا این ها مقاوم تر و جرأت مند تر از دیگران نیستند و آینده زیباتری ندارند؟
مجموعه باور برای ایجاد محیطی آزاد و رها و البته غنی برای کسب و یادگیری این چنین مهارت ها توسط نوجوانان فعالیت می کند تا سر سوزنی همراه و کمک والدین در این مسیر باشد .

هدف از برگزاری این کلاسها  : افزایش مشارکت، همکاری و ارتباطات کودکان با یکدیگر، حل مسئله، افزایش خلاقیت، کاهش مشکلات رفتاری به شیوه های گوناگون می باشد.

این دوره در روزهای شنبه تا پنجشنبه از ساعت 14 تا 16:45 برگزار می شود و در هر روز سه محتوای آموزشی به کودکان ارائه می شود. خانواده ها میتوانند با انتخاب یک الی چند روز در هفته برای یک فصل در کلاس ها ثبت نام کنند. ظرفیت هر گروه بین 4 الی 5 نفر می باشد و تدریس هر روز به عهده یک مربی می باشد. که توانخواهان پس از ارزیابی اولیه در صورت مناسب بودن سطح شان وارد گروه های پیشنهادی می شوند.

چشم انداز مدرسه باور

مدرسه باور با ایجاد یک بستر مناسب ، بتواند به همه کودکان طیف خفیف اتیسم خدمات آموزشی بدهد.

مأموریت مدرسه باور

حمایت و آموزش کودکان با توجه به سطح،نیاز و ویژگی های آنها به سمت توانمندی و احساس ارزشمندی در جامعه

اهداف مدرسه باور

کمک به کودکان و نوجوانان طیف اتیسم جهت آمادگی برای انتقال به دوران بزرگسالی .

 

مهارت ارتباطی

نمایش خلاق

اردوی چمدون 9 تا 14 سال

بازی های گروهی 9 تا 14 سال