دغدغه های پرهام

نوجوانی یکی از مهمترین دوره های زندگی فرد و انتقال فرد از کودکی به بزرگسالی است ، این دوره با تغییرات فراوانی همچون تغییر  جسمی، جنسی، شناختی، اجتماعی و عاطفی  همراه است. این دوره چالش های فراوانی برای فرد به ویژه فرد دارای اختلال اتیسم به همراه می آورد که شناخت این چالش ها و گذر مناسب از آن نیازمند حمایت خانواده، جامعه، مربیان نیز می باشد. بخشی از صحبت های پرهام را می شنوید