استقلال و اشتغال

اختلال اتیسم تمام جنبه های زندگی فرد را متاثر می کند و بدون آموزش و توانبخشی، دستیابی صحیح و به موقع به زبان، توانایی برقراری ارتباط، کسب مهارت های رفتاری صحیح برای این دسته از افراد کاری سخت خواهد بود؛ در نتیجه از آنجایی که افراد دارای اختلال طیف اتیسم برای سازگاری در آموزش و به طور کل در تربیت، نیازمند مراقبت ویژه هستند، آموزش مهارت هایی که می تواند در زندگی نوجوانان تاثیر به سزایی داشته باشد بسیار حائز اهمیت است. از طرف دیگر باتوجه سن نوجوان و ضرورت حضور در بازار کار و عدم وجود فضای مناسب برای یادگیری مفاهیم شغلی، بر آن شدیم تا دوره ای تحت عنوان آماده به اشتغال برگزار کنیم. در ادامه توضیحات بیشتری در رابطه با این دوره ارائه خواهد شد:

هدف و چرایی دوره؟
محتوای دوره ؟
مدت زمان دوره ؟

با توجه به بررسی نیازهای نوجوانان طیف خفیف متوجه شدیم که لازم است کلاسی جهت آشنایی توانخواهان با مفاهیم آداب شغلی به صورت اختصاصی برگزار شود. چراکه هیچ فضایی برای اشنایی آنان با مفاهیم وجود ندارد. هدف است تا از این طریق نوجوانانی که توانایی اشتغال دارند با مفاهیم مورد نیاز کار کردن آشنا شوند و بستری جهت تجربه کردن در محیطی امن فراهم شود. از این راه می توانیم به خودشناسی آنان نیز کمک کنیم.
تکنیکهای آداب معاشرت به ما می آموزند که چگونه در انواع موقعیتهای اجتماعی، با اطمینان حضور یابیم. قوانینی در مورد مهربانی، دوستی، ادب، صداقت و اخلاق خوب که راه و چاه برخورد با دیگران را مستقیم کف دست ما م یگذارند. با این هدف که بدانیم در محیطهای مختلف، چه رفتاری داشته باشیم.
آشنایی با آداب کاری نیز برای آماده شدن به اشتغال و حضور در محیط اجتماعی نیز بسیار قابل اهمیت است.

محتوای دوره

اقدام

  • فروش: تجربه فروشندگی و اجرای عملی مبا حث تئری آموخته شده
  • پروژه: پروژه یکی از گام هایی است که در طول مدت کلاس نوجوانان در زمینه های مختلف طرح ریزی می شود. به این معنی که نوجوانان می بایست متناسب با هر حوزه آموزشی با توجه به نظر اساتید دوره فعالیتی گروهی یا به صورت تکی ارائه دهند. پروژه های این کلاس در دو دسته پروژه حین آموزش و پروژه نهایی کلاس طبقه بندی شده است. پروژه نهایی ارائه یک طرح جامع از موضوعات انتخابی و مطرح شده در کلاس و دفاع از آن در برابر اساتید می باشد .
  • جلسات فوق العاده با مدیران بزرگ

هدف است که نوجوانان علاوه بر مباحث تئوری به حضور در محیط واقعی کار بپردازند تا ضمن آشنایی با شرایط کار، مباحث آموخته شده را به
صورت اجرایی در آوردند .

مدت زمان دوره

مدت زمان دوره 240 ساعت به مدت 7ماه و نیم می باشد.
کلاس ها دو روز در هفته از ساعت 9:00 الی 13:00 برگزار می شود.
پذیرش ورودی به این کلاس در هر زمان صورت نمی گیرد و طبق قوانین و شرایط خاص خود است.
افراد شرکت کننده در این کلاس طیف خفیف سطح خوب می باشند که بر اساس بررسی و ارزیابی های ارزیابان انتخاب شده اند.